واحد پول
041-33300673
تبریز - ولیعصر - اوحدی - پلاک 19
info@wpnegar.com

جدول قیمت

بسته ای را انتخاب کنید که متناسب با بودجه شما باشد

رایگان
رایگان
تعداد املاک: 3
تعداد ویژه: 0
پایه ای
19.000 تومان
تعداد املاک: 10
تعداد ویژه: 3
حق بیمه
49.000 تومان 39.000 تومان
تعداد املاک: 20
تعداد ویژه: 5
حرفه ای
99.000 تومان
تعداد املاک: 50
تعداد ویژه: 25