واحد پول
041-33300673
تبریز - ولیعصر - اوحدی - پلاک 19
info@wpnegar.com
ساسان سلام زاده

ساسان سلام زاده

او در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد. و در کودکی به تحصیلات دانشگاهی پرداخت.
Organization: PBDP Co